Sarunas bez rāmja

Politiķus nereti uztveram virspusēji – kā vispārinātus tēlus ar amatiem, portfeļiem un pienākumiem iedzīvotāju labā, taču visupirms viņi ir personības ar savām vērtībām, uzskatiem un cilvēcību, kas nosaka arī to – kādi pilsētas saimnieki viņi ir vai būs. Septiņās tiešraidēs “Sarunas bez rāmja” aicinām iepazīt mūsu deputātu kandidātus, ik reizi tiekoties ar diviem no viņiem.

“Sarunas bez rāmja” ar Jāni Vītoliņu un Veru Šengeliju