Paveiktais izglītībā

Pirms 4 gadiem solījām, ka veiksim visu skolu modernizāciju. Piesaistot ES finansējumu vairāk nekā 5 milj. Eiro apmērā, mums savu solījumu izdevās izpildīt ar uzviju.

Šai laikā arī strādāts pie mācību satura uzlabošanas, lai katra bērna spējas tiktu pamanītas un attīstītas. Nodrošinājām pedagogiem iespēju apgūt nepieciešamās prasmes, īpaši, kas saistītas ar jaunajām tehnoloģijām. Uzlabojumi veikti arī bērnudārzos, – turklāt tapusi jaunā “Pienenīte”!

Mūsu bērni un jaunieši attīstās ikkatrā savā aktivitātē, tāpēc pamata izglītības virzienus ik gadu papildinām ar plašām bezmaksas interešu izglītības iespējām – sports, digitālie pulciņi, dziedāšana, dejošana, māksla u.c.

Līdz šim paveiktais ir kā stabils pamats nākotnes plāniem – turpmāk tik uz priekšu, un jau tuvākajā laikā Zinātnes un inovāciju centra “Vizium” zīmē – jo tas apvienos izglītību, zinātni un aizraujošu laika pavadīšanu kā bērniem, tā viņu vecākiem!
Kvalitatīva izglītība ir mūsu nākotnes strūrakmens.