Labdarības koncertā „No debesīm es atnesu…” saziedoti 2565,83 eiro

Svētdien, 11. decembrī, Ventspils baptistu baznīcā tikāmies, lai ar klātbūtni, sirds siltumu un ziedojumiem jau 13. reizi labdarības koncertā „No debesīm es atnesu…” sniegtu palīdzību atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš” bērniem.

Lūgšanu nams bija gaismas un sirsnīgu cilvēku piepildīts. Pateicoties ventspilnieku dāsnumam, šogad saziedoti līdzekļi 2565,83 eiro apmērā.

Labdarības koncerta mērķis ir priecēt apmeklētājus ar Ziemassvētku noskaņās radītu koncertu un vākt ziedojumus, lai palīdzētu “Cimdiņa” bērniem.

Koncerta organizētāji īpaši pateicas Lūcijai Boitmanei un Jūras akmentiņiem, īpašajam viesim Valdim Indrišonokam, Ventspils baptistu draudzei un visiem, kuri ar savu laiku un ieguldīto darbu palīdzēja tapt brīnišķīgam un sirsnīgam koncertam, kā arī ikvienam, kurš ziedoja līdzekļus atbalsta centra “Cimdiņš” bērniem.

Labdarības koncertu bērniem ar īpašām vajadzībām organizē politiskā partija „Latvijai un Ventspilij”. Lai koncerts varētu notikt, politiskās partijas “Latvijai un Ventspilij” valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs arī šogad no personīgajiem līdzekļiem sedza labdarības koncerta organizēšanas izdevumus.

Darīsim pasauli labāku! Sirsnīgus, gaišus un siltus Ziemassvētkus!

Ziedojumus iespējams arī pārskaitīt:
Nodibinājumam “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”
Reģ.Nr. 40008167435
Adrese: Atpūtas iela 16, Ventspils, LV-3601
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551030241786