Igeta Gredzena

Igeta Gredzena ir Pārventas bibliotēkas – sabiedriskā centra vadītāja jau piecpadsmito gadu. Aktīvi iesaistās visās pilsētas kultūras dzīves norisēs. Ieguvusi maģistra grādu Bibliotēkzinātnē un informācijā. Kā sabiedriskā centra vadītāja redz, saprot un iesaistās arī izglītības un sociālo jautājumu risināšanā.

I.Gredzena: Ventspili pēc 4 gadiem redzu ekonomiski attīstītu,  dinamisku, skaistu, kultūras tradīcijām bagātu un iedzīvotājiem draudzīgu un atbalstošu pilsētu, kur labi jūtas ikviens – no mazuļa līdz senioram.

Aizraušanās: Ierosmei un atpūtai labprāt apmeklē koncertus un muzejus Latvijā un aiz tās robežām.  Patīk vērot, kā dārzā iesētais un iestādītais aug un zaļo.

I.Gredzena: Ventspilnieks ir neatkarīgs, mērķtiecīgs, nedaudz atturīgs, bet iepazīstot cilvēku tuvāk, kļūst draudzīgs, nesavtīgs un ļoti sirsnīgs.

Dzimusi: 1966. gadā Ventspilī

Darbavieta Amats
Ventspils bibliotēka Pārventas bibliotēkas vadītāja
Ventspils pilsētas dome domes deputāte, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece
Poltiskā partija “Latvijai un Ventspilij” valdes locekle  
Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Latvijas Universitāte 2009 profesionālais maģistra grāds informācijā un bibliotēkzinībās
Latvijas Universitāte 1991 diploms bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas specialitātē