Vēlēšanas 2021

Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām ir jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā. Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlētāji, kas pērn piedalījās Rīgas domes vēlēšanās, ir tiesīgi piedalīties šā gada pašvaldību vēlēšanās, ja atbilst kādai no “vēlētāju reģistra” prasībām – deklarēta dzīvesvieta līdz 7. martam vai pieder nekustamais īpašums, kādā no Latvijas vēlēšanu apgabaliem.  

Vēlētāju reģistrs

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Katrs vēlētājs būs reģistrēts vēlēšanu apgabalā atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. 2021. gada pašvaldību vēlēšanās šī diena bija 7. marts.

Šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs vēlēšanu iecirkņos, kas vēlētājiem ļaus balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.

Savukārt savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji varēs noskaidrot, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai arī pa uzziņu tālruni 67049999.

No 27. marta līdz 27. maijam  vēlētāji tiešsaistē e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklārēšanas iestādē var mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums.

Balsošanas kārtība

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks:

– pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;

– ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;

– piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Balsošana pa pastu no ārvalstīm

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, var pieteikties balsošanai  pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai ir jāpiesakās iepriekš – no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties var valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā, 36 Latvijas Republikas vēstniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā (sūtot pieteikumu uz pasts@cvk.lv) vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi.