Roberts Budigins

Roberts Budigins ir sabiedriski aktīvs un mērķtiecīgs jaunietis, politikas zinātņu students. Rūp pilsētas nākotne, un vēlas iesaistīties tās attīstībā, nodrošinot jauniešu interešu pārstāvību.

R.Budigins: Pēc 4 gadiem redzu, ka pilsētas jaunieši nedodas uz citām pilsētām, bet gan no citām pilsētām pārceļas uz Ventspili, jo šeit ir iespējams iegūt gan dažāda veida augstāko izglītību, gan labi apmaksātu darbu mūsdienīgos uzņēmumos, gan aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, gan izbaudīt mūsdienīgu kultūras dzīvi. Ventspilnieks pēc 4 gadiem vairāk laika pavada ārpus mājām, jo pilsētā ir pasākumi un aktivitātes, kas uzrunā dažādu kategoriju cilvēkus.

Aizraušanās: Aizrauj nepārtraukta izaugsme, jaunu zināšanu apguve, psiholoģijas un vēstures grāmatu lasīšana. Prieku sagādā  dalīšanās ar zināšanām un motivāciju, komunicējot ar vienaudžiem un ne tikai.

R.Budigins: Manuprāt, ventspilnieks nedala cilvēkus labajos un sliktajos, pareizajos un nepareizajos, jo ir gatavs strādāt ar katru  ventspilnieku savas pilsētas un apkārtējās vides labā. Tādas īpašības kā naids, skaudība, greizsirdība, savtīgums un cinisms, īstam ventspilniekam nav pazīstamas, jo mēs atceramies, ka komforta zona nebeidzas ar mūsu dzīvokļa durvīm. Ventspilniekos ir savstarpēja cieņa un vēlme kopējā darbā padarīt pilsētu labāku, ērtāku un patīkamāku. Sirdī ventspilnieks ir lepns par savu pilsētu. Gatavs pieņemt dažādus izaicinājumus, lai spētu sasniegt savus kvēlākos mērķus. Ventspilnieks vēlas savā dzīvē darīt lielas lietas, un tādas tās arī sanāk.

Dzimis: 1997. gadā Ventspilī

Darbavieta Amats Nodarbošanās / statuss
Biedrība “Ventspils Jauniešu Apvienība” Valdes priekšsēdētājs  
SIA “Lindeco” Valdes loceklis  
Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Eiropas tālmācības vidusskola 2016 vispārējā
Ventspils 4.vidusskola 2013 vispārējā