Ģimenēm draudzīga pilsēta

Gādājam, lai ventspilnieki savu brīvo laiku varētu pavadīt kvalitatīvi.

Ģimenes ar bērniem novērtē bērnu laukumus, pilsētiņas un Piedzīvojumu parku, kur mazie ventspilnieki var droši ļauties rotaļām!

Katrs atbilstoši vēlmēm un spējām var sportot mūsdienīgās atlētikas zālēs, sporta bāzēs vai brīvpieejas laukumos un uz āra trenažieriem! Kopā ar ventspilniekiem uzsākām un turpinām pilsētu veidot par mazuļiem draudzīgu! Pilsētas lielajos pasākumos vienmēr tiek piedomāts pie aktivitāšu daudzveidības.

Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, pilveidojam vidi un pakalpojumus, lai savām intersēm atbilstošas aktivitātes pilsētā varētu izvēlēties ikviens.